programma babyshow 2023

 

Programma Babyshow 2023

 

 • De babyshow wordt gehouden op zaterdag 20 mei in het clubgebouw van de vogelvereniging Kweeklust,

Roelenengweg 33 te Voorthuizen. Inbrengen vanaf 10.30 uur, aanvang keuring 12.00 uur

 

 • Er kan worden deelgenomen door leden van de GPF en kandidaat leden.

 

 • Er kunnen uitsluitend vogels ingezonden worden met ringen van het jaar 2023, m.u.v. van vogels uit groepen die in het   van de NBvV  langer dan 3 jaar als EK ingezonden kunnen worden. Deze mogen een ring van 2022 om hebben.

 

 • Het Inschrijfgeld per vogel bedraagt € 1,50. Eigen kooien.. Klapkooien van tevoren aangeven.

 

 • Uiterlijk t/m 7 mei 2023 kan er kenbaar gemaakt worden of en met hoeveel vogels en van welke soort men wenst deel te nemen (van belang voor de opbouw van de stellingen, bestelling catering etc.) Als bijlage bij de Nieuwsbrief ontvangen de leden hiervoor een antwoord strook, die per e-mail doorgegeven kan worden. (Het is geen probleem als er bij het inbrengen toch nog enkele extra vogels worden meegebracht).

 

 • Er wordt gekeurd volgens het zogeheten plaatsingssysteem; tevens  zullen alle vogels worden besproken en voorzien worden van  V(eelbelovend) – G(oed) – M(inder)

 

 • Voor de Agaporniden en grote parkieten is de keurmeester dhr,P Ooijen, voor de kleurparkieten dhr . B Lowik en voor de standaardgrasparkieten dhr J. Cuijten

 

 • Er zal door de keurmeesters, daar waar nodig, onderscheid gemaakt worden tussen vogels van voor en in/na de jeugdrui. In de groepen 23000 t/m 32000 is dit onderscheid het jaartal; dus 2022 en 2023.

 

 • In alle groepen wordt er gekeurd in de klassen overigen en MVK; in de MVK dienen er dan minimaal 8 vogels aanwezig te zijn. Zijn dit er minder, speelt men mee met de overigen.

 

 • Vogels waarvan het geslacht uiterlijk zichtbaar is (b.v. de grasparkiet) worden apart gekeurd mits er ook hier ten minste 8 vogels van dat geslacht ingezonden zijn. Zijn dit er minder, dan worden de vogels ingedeeld bij het andere geslacht of bij het geslacht van een andere klasse (b.v. MVK poppen bij de poppen overigen))

 

 • Uitgangspunt hiervoor is de MVK lijst, opgesteld voor  2022-2023 . Deze wordt per mail toegezonden.. De TT commissie zorgt voor voldoende kopieën ter plekke.

 

 • Er dient voldoende voer en water voor de gehele dag in de kooien aanwezig te zijn.( Eigen drinkflesjes)

 

 • Zieke of gebrekkige vogels kunnen niet worden ingezonden

 

 • Bij het inbrengen ontvangen de inzenders, nadat het inschrijfgeld is voldaan, per kooi een zelfklevend etiket voorzien van een nummer.

 

 • Per hoofdgroep en per klasse (overige en MVK) kan er voor zowel de vogels van voor als na de jeugdrui slechts één winnaar aangewezen worden, tenzij mannen en poppen apart worden gekeurd.

 

 • De winnaars worden vermeld in de eerstkomende nieuwsbrief na de babyshow en deze staat ook gepubliceerd op gelderseparkietenfederatie.nl , de site van de GPF. Bovendien ontvangen de winnaars een certificaat op de eerstvolgende ledenavond.

 

 • In alle gevallen waarin dit programma niet voorziet, beslist het bestuur.

 

 • Na afloop wordt iedereen verzocht te helpen bij het afbreken en opruimen van de stellingen en de zaal aan te vegen. Om ± 18.00 uur kan er dan begonnen worden met de barbecue.  Van inzenders wordt  een bijdrage gevraagd van € 10,- ; leden en  kandidaat leden  die niet ingezonden hebben dienen hiervoor € 15,- bij te dragen. Consumpties zijn voor eigen rekening.

iCagenda - Calendar